Zásady vracení peněz

Postup zrušení ze strany zákazníka

Záměr vypovědět smlouvu musí zákazník zaslat zhotoviteli písemně na adresu [email protected] před zahájením zájezdu, poté musí zákazník obdržet potvrzení o zrušení zájezdu. Pokud jste potvrzení neobdrželi, kontaktujte nás. Následují podmínky pro zrušení zájezdu během období zálohy (60-0 dní před začátkem zájezdu):

  • 60 a více dnů před zahájením zájezdu, zadrží zhotovitel zálohu, kterou zákazník zaplatil prostřednictvím automatické platby. Pokud však zákazník zaplatil celý zájezd najednou, není mu nic zadržováno.
  • Od 59 do 30 dnů před začátkem zájezdu se zadržuje 70 % ceny.
  • Od 29 do 15 dnů před zahájením zájezdu se odečte nejméně 85 % z celkové ceny zájezdu.
  • Od 14 do 0 dnů před začátkem zájezdu se odečítá celá cena zájezdu.
  • Zahrnuje rezervace zájezdů a letů;

Následují storno podmínky v rámci zálohy (90 až 0 dní před začátkem zájezdu):

  • 90 a více dnů před zahájením zájezdu, zadrží dodavatel zálohu, kterou zákazník uhradil prostřednictvím automatické platby. Pokud zákazník zaplatil celý zájezd najednou, nebude mu nic zadrženo.
  • Od 89 do 60 dnů před začátkem programu bude zadrženo 70 % ceny zájezdu.
  • Od 59 do 31 dnů před začátkem zájezdu se odečte nejméně 85 % z celkové ceny zájezdu.
  • Od 30 do 0 dnů před začátkem zájezdu bude odečtena celá cena zájezdu.

U rezervací, které byly upraveny v důsledku změn ve smlouvě (méně než 60 dní před původním datem odjezdu), není v případě zrušení rezervace možná žádná náhrada.

Postup zrušení ze strany poskytovatele služeb

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zrušit zájezd za jakýchkoli okolností, nejméně však 42 dní předem, s výjimkou případů vyšší moci, nízké frekvence rezervací (minimálně 4 cestující u zájezdů do Asie) nebo nezaplacení celé částky zákazníkem. V případě zaplacení posledně jmenované částky se poskytovatel služeb zavazuje při zrušení objednávky vrátit všechny zaplacené peníze, s výjimkou cestovního pojištění, nebo nabídnout náhradní zájezd odpovídající úrovně (tato povinnost se nevztahuje na letenku nebo jakýkoli jiný prvek, který nesouvisí se službami poskytovanými poskytovatelem služeb). Zákazník nemá nárok na žádnou kompenzaci, pokud ke zrušení dojde z důvodu vyšší moci nebo malého počtu rezervací.

Neodpovídáme za žádné ztráty, škody nebo výdaje vzniklé v důsledku skutečné nebo potenciální války nebo teroristické činnosti, nepokojů nebo občanských nepokojů, skutečných nebo potenciálních stávek, povětrnostních podmínek, požáru, povodní, sucha, zablokovaných tras, nepředvídaných změn v jízdních řádech veřejné dopravy, letadel nebo lodí, epidemií nebo propuknutí nemocí nebo jakékoli jiné události mimo naši kontrolu, která zpozdí, prodlouží nebo zkrátí cestu, nebo ve.

Menu